Dělení a variace závor

Jak již bylo řečeno, vjezdové závory a zábrany vjezdu jsou k dostání v různých provedeních. Nejčastěji využívané jsou automatické vjezdové závory s různě dlouhým ramenem. Standardní délka závor se pohybuje mezi 3 – 8,5 metry. Pokud je tedy šířka vjezdu větší, než tento maximální rozměr, je řešením umístění dvou závor naproti sobě. Je logické, že vzhledem k délce samotné závory je také nutné zvolit adekvátní pohon, který bude mít dostatečný kroutící moment.

Často se také může vyskytnout situace, kdy je vjezd do objektu širší, ale není dostatek místa pro otevřenou závoru. Taková situace lze jednoduše vyřešit závorou, která je v polovině opatřena kloubem. V tomto případě je tedy zapotřebí na výšku pouze polovina šířky závory.

dělení závor 1 dělení závor 2 dělení závor 3

Automatické závory a bezpečnost

V dnešní době jsou závory natolik vyspělou součástí automatizačních systémů, že je téměř standardní výbavou tlakový snímač a další. Aby se předešlo zničení projíždějících vozů, lišty vjezdových závor je možné koupit s tlakovými snímači. V souvislosti s tím řídící jednotka pohonu závory má vstup, který přednostně zpracovává údaje tlaku na závoře. Nemůže se tedy stát, že závora narazí do vozu takovou silou, aby ho výrazně poškodila. Další samozřejmou výbavou je i řízená rychlost pohybu v jednotlivých částech dráhy, kterou závora opisuje. Pro bezpečnost používání automatických vjezdových závor také mluví skutečnost, že dnes se k výrobě lišty nepoužívají pevné materiály, jakými jsou slitiny různých kovů, ale víceméně pouze různé varianty materiálů plastových. Díky tomu závora podlehne případnému tlaku dříve, nežli karoserie vozidla, do kterého by mohla narazit.

V každé závoře je také instalován záložní napájecí zdroj pro případ, že by v objektu došlo k výpadku napájení.

dělení závor 4

Jiné varianty závor

V prostorách, kam se nehodí klasická závora, se využívá řešení pomocí zábran vjezdu. Těmi mohou být jak pevně ukotvené zábrany různého tvaru, tak například výsuvné plně automatizované sloupy. Velmi často se toto řešení využívá například v centrech měst a podobných lokalitách. Jejich nespornou výhodou je, že nijak výrazně nenarušují celkový ráz měst. Mohou se díky tomu využívat například i v historických městech.

Jinou variantou závory je pak závora optická. Je všeobecně známo, že této technologie se využívá především na automatizovaných linkách. Venkovní využití již není tak časté a pochopitelně není tak zřetelné jako klasická závora z pevného materiálu. Optické závory jsou vhodné do míst, kde jsou vjezdy do areálu a není tam celodenní provoz. V tu chvíli je optická závora významným pomocníkem jako součást zabezpečení objektu. Při použití ve venkovních prostorách jsou pak doporučeny optické závory jednocestné. Ty fungují tak, že na jedné straně vjezdu je umístěna vysílací část a na straně druhé část přijímací. Jejich funkčnost tak neomezí například reflexní materiál, který jim může přijít do cesty. Vzhledem k fyzickému řešení mají také zvýšenou odolnost a hodí se do prostředí, kde je vyšší prašnost, případně proměnlivé klimatické podmínky.