Závory a zábrany vjezdu

Závory a zábrany vjezdu jsou pojmy, které jsou všem dobře známé. První věc, kterou si většina lidí vybaví, jsou závory na železničních přejezdech. Tyto samozřejmě nejsou úplně optimální pro soukromé či průmyslové využití. Prakticky se takové závory nedají použít nikde jinde, než právě na železnici. Samozřejmě mnohem atraktivnější využití mají vjezdové závory v případě ohraničení pozemků.

Nejčastěji je možné se setkat se závorami a podobnými zábranami vjezdu na různých parkovištích, u vjezdů do prostor nákupních center a v neposlední řadě také v průmyslových areálech. Někde jsou závory umístěny proto, aby jednoduše zabránily vjezdu na soukromý pozemek, jinde proto, aby oddělily placená parkoviště od veřejných prostranství. V průmyslových areálech jsou k vidění velmi často u samotného vjezdu do objektu. Nachází zde však i jiné využití. Velmi často jsou závory umístěny tak, aby oddělily jednotlivé pracovní prostory a zvýšily tak míru bezpečí na pracovištích, kde se pohybují manipulační či vysokozdvižné vozíky.

Závora jako zabezpečení

Závory a podobné zábrany vjezdu mají samozřejmě i jiná využití, než pouze optické oddělení. Ve velkém množství případů jsou využívány jako součást zabezpečení objektu. Jelikož existuje více provedení závor jako takových, mohou být využívány různým způsobem. Takovým nejčastějším řešením je zřejmě využití kódového otevírání závory. To může být velmi často řešeno pomocí identifikačních karet, numerických kódů nebo v jednodušší variantě klíčem, který obdrží pouze pověřené osoby. Z hlediska samotného zabezpečení objektu se pak objevují takové varianty, jako jsou například závory optické. Ty nejsou na první pohled spatřitelné, čili fyzicky nezabrání vjezdu do objektu, ale umožní lokalizovat vniknutí do objektu v době, kdy přístup není povolen. Tyto je pak dále možno propojit s bezpečnostním systémem celého objektu.

V poslední době se také objevují vjezdové závory v jisté fyzické obměně. Tyto automatické vjezdové závory jsou známy především v podobě pevných sloupků, které po zadání přístupového kódu zajedou do pouzdra umístěného pod zemí. Jsou následně doplněny snímačem, který sloupek po projetí vozidla opětovně vysune nad povrch.